شاخص جدید هوای پایتخت

شاخص جدید هوای پایتخت

1401/12/16

شاخص کیفیت هوای تهران به 79 رسید.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوا روی عدد 79 قرار دارد. این عدد نشان دهنده بازه قابل قبول است. پیش از این بازه هوای تهران روی عدد 159 بود.

از ابتدای سال تا کنون، وضعیت هوای تهران به شرح زیر است:

  • هوای قابل قبول: 203 روز
  • هوای ناسالم برای گروه های حساس: 148 روز
  • هوای ناسالم برای گروه های حساس: 115 روز
  • هوای ناسالم برای همه افراد جامعه: 24 روز